Välkommen till Skogsmästareförbundet
Herrgården i SkinnskattebergVi är ett nätverk för utbildade och studerande vid skogsmästarskolan. Kamratföreningen grundades 1919. Vi vårdar våra traditioner och satsar på framtiden. Nu arbetar vi för ett Kårhus vid skolan.