Om förbundet

Vi utgör ett forum och nätverk för kontakter mellan skolan, de utbildade och studenterna. Förbundet arbetar med frågor kring utbildningen, utredningsförslag och med information till beslutsfattare om vår syn på utbildningen.  

Vi förvaltar Stiftelsen Skogsmästareförbundets Stipendiefond. Vartannat år ger vi ut en matrikel över de utbildade vid SLU Skogsmästarskolan. Tidningen Skogsmästaren distribueras studenter och utbildade vid skolan. Skogsmästarskolans Dag arrangeras årligen som en mötesplats och fest för återvändare och studenter.

Svenska Skogsmästareförbundet - kamratförening för skogsmästare och skogsingenjörer -grundades av de nyutbildade från Fortsättningskolan i Kloten år 1919. Förbundet gick tidigt på 1920-talet ut och informerade om utbildningen hos arbetsgivarna och försökte påverka undervisningens innehåll. På 1930- och 40-talen bedrev förbundet lobbyverksamhet i jordbruksdepartementet för att utveckla möjligheterna till vidareutbildning för skogvaktare - det som senare blev SLU Skogsmästarskolan.

Nu arbetar vi för att ge studenterna bättre kårlokaler - ett Kårhus vid Skogsmästarskolan.Vi behöver Ditt stöd som medlem - välkommen till förbundet!