Skogsmästare dagarna

Numera förlägger förbundet Skogsmästar Dagarna till september när det är många studenter på skolan.

Vi är måna om att festen skall vara ett möte mellan skogsgenerationerna. Vi bjuder också in studenterna på de förberedande kurserna (Påbyggnadsutbildning Skog) i Jälla och Värnamo.

Festen arrangeras i nära samarbete med studentkåren och skolan. Kräftsupén är ett populärt tillfälle för årskurser med jubileum att samlas vid. Kvällen inleds traditionsenligt på herrgårdstrappan. Supén med dans förläggs till Folkets Park vid sjön Övre Vättern.